امتیاز:
( 0 Rating )

جاذبه های توریستی مالتا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Aquatica

 

 

 

Azure Window

 

 

 

St Johns Co-Cathedral

 

 

 

Blue Hole

 

 

 

Mnajdra Temples

 

 

 

Casa Bernard

 

 

 

Classic Car Collection Museum

 

 

 

Mellieha Air Raid Shelter

 

 

 

Mdina Old City