× franchisor.ir


افزایش بی سابقه قیمت املاک در آلمان

با ورود خیل پناهندگان از خاورمیانه و شمال افریقا به کشورهای اروپایی قیمت املاک در اکثر کشورها رو به افزایش است،به گزارش واحد تحقیق بازار موسسه اینوید طی سه سال اخیر قیمت املاک در آلمان دست کم سالانه 50 درصد و در اتریش و اسپانیا تا 10 درصد افزایش داشته است،
با توجه به محدودیت عرضه و ساخت ساز ملک در اروپا و افزایش کم سابقه تقاضا به واسطه ورود مهاجران از خاورمیانه و همچنین سرمایه گذاران چینی قیمت املاک در اکثر کشورهای اروپایی روبه رشد بوده و فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری با بازدهی میان مدت فراهم کرده است.