× franchisor.ir

ثبت شرکت و اخذ مجوز های کاری

یکی از بهترین و کارآمد ترین روش ها، جهت فعالیت های اقتصادی با کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان بدون داشتن محدودیت به جهت تحریم ها؛ ثبت شرکت  در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. پس از ثبت شرکت در اروپا  این امکان برای شما فراهم می گردد تا برای شخص مدیر عامل و اعضای خانواده درخواست اقامت کنید در بعضی از کشورها این امر برای سهام داران نیز امکانپذیر می باشد.

خدمات تیم ما محدود به ثبت شرکت اولیه نمی باشد و ما شما را در افتتاح حساب بانکی شرکتی، اخذ انواع مجوز های کاری، خرید یا اجاره ملک مسکونی، خرید یا اجاره دفتر و یا استفاده از خدمات آدرس مجازی، اختصاص حسابدار برای شرکت شما،تنظیم صورت وضعیت های مالیاتی و ... همراهی  می کنیم.

مشاوره رایگان