× franchisor.ir

اقامت آلمان

مهاجرت به آلمان و دریافت اقامت آلمان از سه طریق امکانپذیر است:

 •  اقامت غیر دائم یا موقت یا محدود یا گذرا Aufenthaltserlaubnis، ماده ۷ قانون اقامت
 •  اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis، ماده ۹ قانون اقامت
 •  اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung و اقامت تحمل Duldung، ماده ۶۰ قانون اقامت

پاسپورت آلمان

اقامت غیر دائم یا موقت آلمان

اقامت موقت آلمان از لحاظ زمانی محدود بوده و برای هدفی مشخصی داده می‌شود.این اقامت برای موارد زیر اعطاء می شود:


1- اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و آموزش مدرسه‌ای، ماده ۱۶ قانون اقامت
2- اقامت برای آموزش حرفه‌ای وشغلی، ماده ۱۷ قانون اقامت
3- اقامت برای کار، ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اقامت
4- اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار، ماده ۱۸قانون اقامت
5- اقامت برای پژوهش و تحقیق
6- اقامت برای کار آزاد، ماده ۲۱ قانون اقامت
7- اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است، ماده ۲۲ قانون اقامت
8- اقامت به دلایل حقوق بین المللی، انسانی و سیـاسی
9- اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج)، ماده ۲۳ قانون اقامت
10- اقامت به انگیزه حمایت موقت، ماده ۲۴ قانون اقامت
11- اقامت به علتهای انسانی، ماده ۲۵ قانون اقامت
12- اقامت به علت خانوادگی، ماده ۲۸ قانون اقامت


این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود:

 • به خانواده شخصی که تبعه آلمانی باشد
  - همسر یک تبعه آلمانی
  - فرزند صغیر یک آلمانی
  - به پدر یا مادر بچه ای که دارای تابعیت آلمانی می باشد جهت سرپرستی
 • به خانواده شخصی که تبعه خارجی باشد
  - به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده ۳۱)
  - به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲ و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)
  - اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵).
  - اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)

اقامت دائم آلمان

این اقامت به افرادی داده می‌شود که:
1- پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده
2- هزینه زندگی خود را از راه کار خود تامین ‌نمایند
3- زبان آلمانی را تا اندازه بدانند
و شرایط دیگر ولی مهمترین آنها همین سه شرط می باشد.

این نوع اقامت به افراد کارشناس بالارتبه داده می شود که این افراد به دو دسته تقسیم می گردند:
- دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت بالا یا همکاران علمی با موقعیت بالا (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)
- کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد)


اقامت تحمل آلمان

این نوع اقامت به کسانی داده می شود که تقاضای پناهندگی آنها رد و قطعی شده ولی اخراج و بیرون کردن آنها به دلایل انسانی یا دلایل دیگر در مدت زمانی معین ممکن نباشد، این نوع اقامت محدویتهای مکانی و کاری دارد.

اقامت پناهندگی آلمان

این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری درباره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.

اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت


با توجه به قوانین مهاجرت کشور آلمان ، دریافت اقامت فرد متقاضی ( مجرد و یا متاهل همراه با خانواده ) از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت تجاری امکان پذیر است.
متقاضی باید با ارائه مدرک معتبر (نامه رسمی بانک از هر کشور ایران یا غیره) ثابت کند که دارای سرمایه نقدی به میزان قابل توجهی میباشد، لازم به توضیح است که هیچ احتیاجی به انتقال سرمایه ای به آلمان نیست و این قضیه فقط جنبه اطمینان دادن به دولت آلمان در جهت تامین هزینه های آتی شخص متقاضی و خانواده اش میباشد. میزان کارکرد حساب بانکی و هزینه های متقاضی در کشور آلمان از تاریخ ورود و آغاز فعالیت تجاری وی تا انتهای 3 سال آینده، 250.000 € یورو حساب شده که شامل کلیه هزینه های شخصی خود و خانواده و همچنین خریدها و هزینه های تجاری در آلمان ( کرایه منزل یا خرید خانه،خوراک و پوشاک هزینه های کاری، حقوق ماهیانه مدیرعامل و . . . ) می باشد.

پروسه دریافت اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت

1- تکمیل و تحویل مدارک لازم متقاضی جهت استعلام امنیتی از اتحادیه اروپا
2- تشکیل پرونده در آلمان و هماهنگی با وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه و دریافت تاییدیه و موافقت دولت آلمان نسبت به Business Plan و اجازه فعالیت تجاری برای متقاضی
3- ارسال پرونده جهت تائید و استعلام اطلاعات ارسالی متقاضی به سفارت آلمان در کشور متقاضی
4- تعیین وقت مصاحبه در سفارت و دریافت ویزای D برای فرد متقاضی و خانواده ایشان
5- حضور در آلمان جهت دریافت اقامت یک ساله و انجام مراحل ثبت شرکت
6- بعد از گذشت یک سال و ارائه گزارش کاری شرکت ، اقامت به مدت دو سال تمدید خواهد شد
7- با پایان اقامت دو ساله و ارائه گزارش کاری مثبت در انتهای فعالیت سه ساله شرکت ، به فرد متقاضی و خانواده ایشان اقامت دائم آلمان تعلق می گیرد

مدارک مورد نیاز

• کپی پاسپورت شخص بعنوان مدیر شرکت
• وکالت نامه رسمی به زبان آلمانی
• نام شرکت


مزایا ثبت شرکت در آلمان

• دریافت اقامت دائم
• تجارت آزاد با سراسر دنیا
• افتتاح حساب بانکی تجاری در سراسر اروپا
• استفاده از سوپسیتهای ویژه


مزایای اقامت در آلمان
• استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی به صورت رایگان
• تحصیل رایگان
• وام های بلند مدت با بهره های پایین
• سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون ویزا

مزایای شهروندی آلمان
• استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی به صورت رایگان
• تحصیل رایگان
• وام های بلند مدت با بهره های پایین
• سفر به اکثر کشورهای دنیا بدون ویزا
• زندگی در سراسر اروپا 

اخذ تابعیت آلمان از طریق ازدواج

بر اساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اکثر کشور های جهان پذیرفته شده است که با ازدواج دو شخص یکی از طرفین می تواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند. کشور آلمان از این این قائده مستثنی نمی باشد. لذا چنانچه یک نفر با یک آلمانی ازدواج کند می تواند جهت اخذ تابعیت اقدام کند.
برای مثال:در بند 6 از ماده 976 قانون مدنی قید شده هر زمان تبعه خارجی که با شوهر ایرانی ازدواج کند ایرانی محسوب می شود.
در بعضی کشورها نظیر ایران آثار حقوقی جهت اخذ تابعیت در ازدواج با مرد یا زن آن کشور متفاوت است. لیکن در مورد کشور آلمان ازدواج با مرد یا زن آن قطعا منتهی به اخذ تابعیت می شود البته در صورتی که پرونده درست ارائه شود و دارای شکل صحیح حقوقی باشد. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی بعضی کشورها نظیر ایران ازدواج دارای آثار تحمیلی تابعیت می باشد.
برای مثال:در ماده 976 قانون مدنی ایران اگر زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند از نظر قانون گذار خود به خود ایرانی حساب می شود. حال آنکه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی متضمن اخذ تابعیت نیست.
همچنین است در کشور آلمان که ازدواج با شخص آلمانی نیازمند درخواست برای اخذ تابعیت می باشد و تا شما در خواست و پرونده را ارائه ندهید تابعیت به شما ارائه نمی گردد. بدیهی است اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج وشروط ضمن عقد ازدواج و اخذ تابعیت یا اقامت درآلمان از طریق ازدواج دارای پیچیدگی ها و اصول حقوقی خود می باشد.

اخذ تابعیت آلمان از طریق تولد

این نوع تابعیت در آلمان از طریق خون می باشد. هرچند دربسیاری از کشورها تولد در آن کشور عامل اصلی اخذ تابعیت نیست ولیکن از موارد تاثیرگذار محسوب می شود. تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این نوع تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد و از دو روش خاک یا خون حاصل می شود و معمولا این تابعیت غیر ارادی و تحمیلی است به این مفهوم که چنانچه برای مثال شخصی در ایران متولد شود بر اساس مفاد قانون ما خواه ناخواه ایرانی محسوب می شود، البته به شرط اینکه شروط دیگری نظیر پدر ایرانی هم لحاظ شده باشد، بنابراین کسی که دارای تابعیت ایرانی از طریق تولد باشد حق انتخاب ندارد بلکه تابعیت بر او تحمیل می شود. ترک این نوع تابعیت نیز مستلزم رعایت شرایط حقوقی خاص می باشد.
برای مثال: ماده 988 قانون مدنی مقرر نموده اتباع ایرانی نمی توانند ترک تابعیت کنند مگر با رعایت چهار شرط مذکور در ماده فوق.

سرمایه گذاری در آلمان

سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد خارجی در آلمان می تواند به گونه‌های زیادی و از راه‌های حقوقی‌ متعددی انجام پذیرد. یک خارجی می تواند برای سرمایه‌گذاری یا کار آزاد خود مهم ترین گونه‌های حقوقی زیر را انتخاب کند:
1. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
2. تاسیس شرکت مدنی (2 نفر یا بیشتر)
3. تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی)
4. تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
5. تاسیس شرکت سهامی
6. تاسیس شعبه
      - شعبه مستقل
      - شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)
7. دفتر نمایندگی

مهمترین شکل‌های قانونی فعالیت اقتصادی در آلمان

مهمترین شکل‌های قانونی فعالیت اقتصادی عبارتند از:


1. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
2. تاسیس شرکت با مسئولیت محدود (Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH
3. تاسیس شعبه
    - شعبه مستقل
    - شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)
4. دفتر نمایندگی


در زیر هر کدام از موارد فوق به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.


1) فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)

در این نوع فعالیت نیاز به تشکیل شرکت نبوده و می‌توان با گرفتن اجازه کسب Gewerbeanmeldung این نوع کارهای صنفی و تجاری را شروع کرد. بعضی از این فعالیت‌های شغلی نیاز به گرفتن اجازه ویژه ندارند (مانند فرش فروشی، خواربار فروشی، صادرات و واردات) ولی برای بعضی از آنها باید اجازه ویژه آن شغل گرفته شود، مانند (رستوران، تاکسی).

2) تاسیس و ثبت یک شرکت (شرکت مستقل) به شکل یک شرکت با مسئولیت محدود (GmbH)
سرمایه گذاران ایرانی می‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود در آلمان یک شکل اقتصادی مستقل از راه تاسیس و ثبت یک شرکت Tochtergesellschaft به شکل شرکت با مسئولیت محدود که ساده‌ ترین و مهم ترین حضور در بازار اقتصادی آلمان می‌باشد، انتخاب نمایند.

تاسیس و به ثبت رساندن شرکت با مسئولیت محدود را می توان با یک شخص Ein-Mann-GmbH یا بیشتر (اعم از حقیقی یا حقوقی) تاسیس نمود و باید حداقل سرمایه 25000 یورو باشد.
برای تاسیس و ثبت شرکت دفتر مستقل نیاز به ارائه مدارک ذیر دارید:
الف) مدارک مربوط به شخص متقاضی ثبت شرکت مستقل
ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه آلمان
 مانند مجوز فعالیت صنفی Gewerbeanmeldung ، در ضمن هزینه‌های تاسیس و ثبت شرکت باید پرداخت شوند.

اساسنامه شرکت باید شامل موارد زیر باشد:
- نام شرکت
- مکان اصلی شرکت
- موضوع شرکت
- نام کلیه شرکا یا صاحبان سهم یا مؤسسین شرکت با آدرس آنها
- تعیین مدیر عامل برای شرکت
- ثبت در دفتر ثبت شرکت ها
- پس از ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها، شرکت دارای شخصیت حقوقی شده و مسئولیت صاحبان سهم محدود به سهم آن ها می‌باشد و شخصا مسئول پرداخت بدهی های شرکت نمی باشند.

این شرکت از شرکت مادر مستقل بوده و دارای مدیریت، سرمایه، اقامتگاه، تابعیت، ترازنامه و حسابداری مستقل بوده و تنها وجه اشتراک با شرکت مادر ایرانی یکی بودن صاحبان سرمایه می‌باشد. شرکت از هر لحاظ تابع قوانین آلمان بوده و با آن به شکل یک شرکت آلمانی رفتار خواهد شد. محدویتی نیز از لحاظ مقدار سهام یا سرمایه گذاری نبوده و ایرانیان می‌توانند 100% سرمایه را دارا باشند. شرکت موظف به پرداخت مالیات است و پرداخت انواع مالیات‌هایی که برای این نوع شرکت قانونا مقرر امی گردد، الزامیست.

هزینه‌های ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

هزینه های ثبت شرکت شامل هزینه های ثبت، تهیه اساسنامه، آگهی ها ، مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی ، گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان است. 

شرکت باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر، سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه داشته باشد.
شرکت باید یک محل اقامتی و یا آدرس داشته باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شوند.


3)تاسیس شعبه Niederlassung

اشخاص ایرانی می‌توانند مبادرت به تاسیس و ثبت شعبه اعم از مستقل و وابسته نمایند. اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه کنند که تاجر یا بازرگان کامل Vollkaufmann باشند، مانند شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی یا تجار یا بازرگان و تولیدکنندگان بزرگ .
یک بقالی کوچک نمی‌تواند شعبه در آلمان تاسیس کند ولی تولیدکننده مواد غذایی یا تاجر بزرگ فعال در صادرات و واردات حق تاسیس و ثبت شعبه دارد. تمام شرکت های تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل بوده و مجاز به تاسیس شعبه می‌باشند. افراد دیگر که تاجر کامل نمی باشند می‌توانند فقط شعبه غیر مستقل تاسیس نمایند. شعبه می‌تواند به شکل شعبه مستقل و شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه) تاسیس شود.

- شعبه مستقل
تاسیس شعبه مستقل یک شرکت ایرانی در آلمان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و از شرکت مادر ایرانی در ایران از لحاظ سازمانی و حقوقی جدا نیست. شعبه از لحاظ سازمانی و حقوقی تابع و جزئی از شرکت مادر ایرانی بوده و تابع قوانین ایران است.
شعبه مستقل باید دارای حداقل سه مشخصه باشد:
- چنان باید سازماندهی یابد که بتواند با استقلال کلیه کارهای تجاری را در آلمان انجام دهد،
- این سازماندهی باید به شیوه باشد که با از بین رفتن شرکت مادر بتواند به کارهای تجاریش ادامه دهد،
- شعبه باید مدیریت جداگانه با اختیارات عقد قراردادها و سرمایه مستقل از شرکت مادر داشته تا بتواند این اختیارات عملی شود و ترازنامه جداگانه‌ ای در شرکت مادر داشته باشد.
در ضمن
- نام شعبه و نام شرکت مادر معمولا یکی است.
- شعبه از لحاظ مکانی از شرکت مادر ایرانی جدا است.
- قراردها و اعمال تجاری انجام یافته توسط مدیر شعبه در ظاهر به نام شعبه و در باطن متعهد و منتفع شرکت مادر است، حتی اگر شعبه دارای سرمایه مستقلی باشد.
- ترازنامه، حساب سود و زیان تابع قوانین آلمان بوده و نه ایران


تاسیس یک شعبه مستقل نیاز به ارائه مدارک زیر دارد:


الف) مدارک مربوط به شخص متقاضی ثبت شعبه
ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه آلمان می باشد، مانند مجوز فعالیت صنفی
در ضمن هزینه‌های تاسیس و ثبت شرکت باید پرداخت شوند. شعبه موظف به پرداخت مالیات بوده و پرداخت انواع مالیات‌ هایی که برای این نوع شرکت ها و شعبه قانونا مقرر است، الزامی می باشد.

هزینه‌های ثبت شعبه مستقل:

هرینه کامل برای ثبت شعبه مستقل شامل هرینه های ثبت شعبه، آگهی ها ، مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی است. این مبلغ شامل گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان نمی باشد. شعبه مستقل باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر، سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه داشته باشد. برای محاسبه مالیات و در آمدها و هزینه های ماهیانه باید شعبه ماهیانه مبلغی مقطوع پرداخت کند و برای تنظیم ترازنامه سالیانه نیز مبلغی که با توجه به در آمد شعبه مستقل محاسبه خواهد شد پرداخت کند.
شعبه مستقل باید دارای یک محل اقامتی یا نشانی باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شوند.
سربرگ شعبه مستقل باید دارای اطلاعات زیر باشد:
- نام دفتر ثبت تجاری که شعبه در آن ثبت شده است (آلمان).
- شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری (آلمان)
- نام کامل و نوع شرکت مادر ایرانی
- شماره و نام اداره ثبت شرکت ها که در آن شرکت ثبت شده است (ایران).
- اطلاعات دیگری بر طبق قانون آلمان مانند: نام شعبه، محل با نشانی کامل (شهر، کشور)، نام نمایندگان قانونی (حد اقل یک نام و نام فامیلی)

- شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)
یک شرکت خارجی یا یک شرکت با سرمایه ایرانی ثبت شده در آلمان می‌تواند شعبه‌های غیر مستقل در شهرهای مختلف در آلمان داشته باشد (Filiale). این شعبه‌های غیرمستقل معروف به Betriebsstätte بوده و دارای مختصات زیر می‌باشد:
- این شعبه‌ها از هر لحاظ وابسته به شرکت مادر می‌باشند.
- صورتحساب‌ها یا رسیدهایی که صادر می‌کنند، باید به نام شرکت مادر باشد.
- این شعبه‌ها فقط از لحاظ مکانی با شرکت مادر تفاوت داشته ولی از لحاظ فعالیت تجاری با شرکت مادر یک واحد تجاری را تشکیل می‌دهد.
- نام شعبه و نام شرکت مادر باید یکی باشد.
- هر شعبه باید جداگانه به اداره اصناف محل فعالیت معرفی شده و اجازه فعالیت صنفی دریافت دارد.

تاسیس یک شعبه مستقل نیاز به ارائه مدارک زیر دارد:
الف) مدارک مربوط به شخص متقاضی ثبت شعبه
 ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه در آلمانمی باشد


4) دفتر نمایندگی


تاسیس دفتر نمایندگی در آلمان ممکن است به شکل دفتر باشد. این دفتر ممکن است از طرف خود شرکت مادر اداره شود و از این لحاظ از هر جهت وابسته به شرکت مادر است یا ممکن است که این دفتر توسط نمایندگی از طرف یک نماینده تجاری (با داشتن وکالت Handelsvertreter) اداره شود.
در هر صورت دفتر نمایندگی حق فعالیت مستقل مانند عقد قرارداد به نام خود نداشته و فقط می‌تواند فعالیت تجاری محدودی داشته باشد، مانند بازاریابی، خدمات پس از فروش و ...

 

کار در اتحادیه اروپا با کارت آبى

در پی کمبود نیروی کاری و نیاز اتحادیه اروپا به نیروی انسانی کار در برنامه چشم انداز اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور اروپایی می شوند،در سال ۲۰۰۷ میلادی اتحادیه اروپا طرح و برنامه ای با ایده ای الهام گرفته از طرح گرین کارت یا کارت سبز دولت آمریکا و با استفاه از نماد پرچم اتحادیه اروپا که به رنگ آبی است تحت نام Bluecard یا همان “کارت آبی” ارائه نمود که طی آن نیروهای کاری و متخصص غیراروپایی بتوانند در قالب این برنامه به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر از کشورهای انگلستان،ایرلند و دانمارک که از شرکت در این برنامه خودداری نمودند ، مهاجرت کاری داشته باشند. با استفاده از کارت آبی دروازه‌های اتحادیه اروپا به روی شهروندان کشورهای غیراروپایی که شرایط مهاجرت کاری به اروپا را دارند باز می‌شود. نخستین کشور از اتحادیه اروپا که تاکنون از این برنامه استقبال بیشتری نموده و حتی مقدمات اجرایی این برنامه را فراهم آورده است، بزرگترین قدرت صنعتی اروپا یعنی کشور آلمان است که شرایط و پیش نیازهای احراز کارت آبی آلمان را بطور رسمی اعلام و از اول ماه جولای سال ۲۰۱۲ میلادی به آن ضمانت اجرایی نیز داده است. بنابراین،با اجرایی شدن این برنامه در کشور آلمان، نیروهای متخصص کاری غیراروپایی از این پس می توانند با دریافت این ویزای کاری، در مدت زمان کمی وارد آلمان شوند و حتی خانواده های خود را نیز به همراه بیاورند.

شرایط اقدام برای دریافت کارت آبی آلمان

متقاضیان باید توجه داشته باشند که داشتن مدرک دانشگاهی معتبر که اعتبار آن به وسیله سازمان ارزشیابی مدارک تحصیلی در آلمان تأیید گردد و ارائه قرارداد کاری با یک کارفرما که حداقل درآمد ناخالص سالانه تعیین شده 44،800یورو باشد ازمهمترین و اصلی ترین شرایطی است که برای دریافت کارت آبی لازم است. قابل ذکر است متخصصان و نیروهای کاری که در فهرست "مشاغل خاص یا موردنیاز شدید آلمان" باشند هم می توانند با داشتن قرارداد کاری با حداقل حقوق ناخالص سالانه 34،944یورو برای دریافت کارت آبی اقدام کنند. پزشکان, تمامی مهندسان در رشته های مختلف، دانش آموختگان رشته های علوم طبیعی، ریاضی و کارشناسان علوم رایانه و انفورماتیک در لیست مشاغل خاص و موردنیاز آلمان قرار دارند.
کلیه متقاضیان متخصص و دانش آموخته ای که مدرک تحصیلی شان در اداره ارزشیابی مدارک آلمان به رسمیت شناخته شود در صورت یافتن کار با درآمد مشخص شده در بالا می توانند با دریافت کارت آبی آلمان برای دریافت ویزای کاری بر اساس مدت زمان مشخص شده در قرارداد کاریشان اقدام نمایند. حداکثر مدت اقامت کاری بر اساس کارت آبی آلمان، 33 ماه معین شده است که بعد ازاین مدت و در صورت شاغل بودن متقاضیان میتوانند این نوع ویزا را به اقامت دائمی PR آلمان تغیر دهند و اقامت دائم دولت آلمان را دریافت کنند.
چنانچه متقاضیان هنگام اقدام و یا در طول زمان اقامت خود در آلمان بتوانند مدرک زبان آلمانی با سطح B1 ارائه کنند ، حداقل مدت زمان تعیین شده برای اجازه درخواست اقامت دائم از 33 ماه به 21 ماه کاهش می یابد و در نتیجه متقاضی در زمان زودتری میتواند برای اقامت دائم خود و خانواده اش اقدام نماید . نکته قابل توجه این است که کارت آبی یا این نوع ویزای اقامت کاری آلمان را نمیتوان بدون داشتن پیشنهاد کاری دریافت کرد.

مزایای دریافت کارت آبی آلمان

کارت آبی آلمان یک ویزای کاری قابل تمدید و قابل تغییر به اقامت دائم آلمان است که به دارندگان آن اجازه اقامت و کار در آلمان را می دهد. همچنین، شرایط مهاجرت خانواده این افراد نیز به آلمان تحت شرایطی ممکن و قابل انجام است. بر اساس قوانین کارت آبی آلمان،خانواده فرد دارنده کارت آبی آلمان (همسر،فرزند) حق کار و زندگی در آلمان را به مدت اعتبار اجازه اقامت فرد دارنده کارت آبی آلمان خواهد داشت.
قانون کارت آبی تسهیلاتی نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته و اولویت‌بندی‌های موجود در مراتب استخدامی را حذف کرده است. اداره کار آلمان تاکنون اولویت پر کردن یک پست خالی در موسسات و ادارات را به شهروندان آلمانی داده اما کارفرمایان با اتکا به این مصوبه می‌توانند با دست باز و بدون هماهنگی با اداره کار آلمان، متخصصان خارجی را استخدام کنند.

مراحل لا زم جهت اقدام برای دریافت آبی کارت آلمان:

مرحله اول: ارزشیابی مدرک تحصیلی متقاضی
مرحله دوم: یافتن کار و دریافت پیشنهاد کاری از سوی کارفرمایی در آلمان
مرحله سوم: اقدام برای دریافت آبی کارت آلمان


مرحله اول: ارزشیابی مدرک تحصیلی متقاضی

نخستین و مهمترین مرحله برای دریافت کارت آبی آلمان، اقدام برای ارزشیابی یا معادل سازی مدرک تحصیلی است که در حال حاضر یکی از مهمترین و معتبرترین مراکزی که در آلمان این کار را انجام می دهد، اداره مرکزی آموزش خارجیان آلمان یعنی ZAB است که تحت نظارت وزارت فرهنگ آلمان می باشد. اما پیش از آنکه اقدام کنید، ابتدا بهتر است بدانید کدام دانشگاهها یا موسسات و مراکز آموزش عالی در ایران در فهرست مورد تایید دولت آلمان قرار دارد. برای اطلاع از آن ابتدا به بانک اطلاعاتی Anabin بروید و ابتدا گزینه Suchen که به زبان آلمانی همان “جستجو” است را کلیک کنید. سپس در بخش نخست نام کشور خودتان مثلا “Iran” را انتحاب کنید و سپس در بخش بعدی نام شهر دانشگاه یا مکان محل تحصیل تان را انتخاب کنید. پس از انتخاب شهر مورد نظرتان، بصورت خودکار فهرست چند صفحه ای از تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آن شهر در بخش زیرین جستجو ظاهر می شود. شما می توانید اینکه مکان محل تحصیل تان دانشگاه، موسسه، سازمان یا غیره بوده است را هم فیلتر یا مرتب سازی کنید و تنها نتایج مورد دلخواه خودتان را ببینید. اگر دانشگاه موردنظر شما در فهرست بود و در ستون Status مربوط به آن علامت + H قرار داشت یعنی آنکه مدرک تحصیلی از دانشگاه مورد نظر شما در فهرست مدارک تحصیلی مورد تایید و قابل ارزشیابی دولت آلمان قرار دارد. اگر علامت – H در ستون موردنظر قرار داشت، یعنی متاسفانه مدرک تحصیلی از دانشگاه موردنظر شما قابل ارزشیابی نیست و اگر هم با علامت -/+ H مواجه شدید، بدین معناست که هیچگونه نظر یا تصمیم خاصی درباره اعتبار مدرک تحصیلی شما از دانشگاه موردنظر در سیستم ارزشیابی وجود ندارد و امکان اینکه مدرک تان ارزشیابی بشود یا نشود قابل تردید است. شما می توانید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید هم با سازمان ZAB در ارتباط باشید و پرسش هایتان را مستقیما از آنها بپرسید. پس از اینکه تصمیم گرفتید و مصمم شدید که کار ارزشیابی مدرک تحصیلی تان را انجام بدهید، بایستی ابتدا فرم آنلاینی را در اینجا تکمیل و ارسال کنید. این فرم تنها به زبان آلمانی است اما شما می توانید برای ترجمه لغات آن از مترجم همزمان گوگل یا اگر از مرورگر فایرفاکس استفاده می کنید از مزیت مترجم همزمان این مرورگر هم استفاده نمایید. پس از ارسال آنلاین این فرم، ایمیلی با ذکر شماره تقاضانامه Application Number برای شما ارسال خواهد شد که در آن از شما خواسته می شود که مدارک موردنیاز را به نشانی پستی سازمان ZAB در آلمان پست کنید. نشانی پستی بدین شرح است:
Central Office for Foreign Education-ZAB PO Box 2240
53012 Bonn Germany
توجه داشته باشید که برای ارسال مدارک موردنیاز برای ارزشیابی مدرکتان، نیازی نیست که اصل مدارک را ارسال کنید. بلکه ترجمه رسمی و تایید شده مدرک تحصیلی و ریزنمرات، ترجمه رسمی شناسنامه یا کپی برابر با اصل گذرنامه معتبرتان برای این کار کافیست. اطلاعات تکمیلی در ایمیلی که برایتان ارسال می شود موجود است. شما برای ارزشیابی مدرک تحصیلی تان بایستی هزینه ای را بپردازید. هزینه ارزشیابی مدرک تحصیلی شما ۱۰۰ یورو برای بار نخست و ۵۰ یورو برای دفعات بعدی یا دریافت نسخه های بیشتر است.شما بایستی رسید پرداخت هزینه مربوط را همراه با مدارک تان ارسال نمایید. معمولا و با توجه به حجم زیاد تقاضانامه ها از سرتاسر دنیا، کار ارزشیابی مدرک تحصیلی شما پس از ۵ تا ۶ هفته کاری آغاز می شود و در نهایت مجموعا بین ۲ تا ۳ ماه طول می کشد تا نتیجه نهایی ارزشیابی به دستتان برسد.

مرحله دوم: یافتن کار و دریافت پیشنهاد کاری از سوی کارفرمایی در آلمان

پس از اینکه کار ارزشیابی یا معادل سازی مدرک تحصیل تان انجام شد، نوبت به ارائه قرارداد کاری با حداقل درآمد سالیانه می رسد. اگر شما در حال حاضر در آلمان هستید، می توانید از طریق سایت اداره کار در آلمان اقدامات لازم را انجام دهید اما اگر در حال حاضر در خارج از آلمان یا در وطن تان هستید، راههای مختلفی برای کاریابی وجود دارد.


راه اول
یکی از سایت هایی که در زمینه مهاجرت کاری برای کار و زندگی در آلمان اطلاعات بسیار خوبی را ارائه کرده است، سایت Make it in Germany است . برای اینکه بدانید از کجا باید آغاز کنید و چه مراحلی را انجام دهید، بهتر است ابتدا به بخش ارزیابی اولیه سایت در اینجا مراجعه نمایید. برای یافتن اینکه چه مشاغلی بیشتر در آلمان موردنیاز هستند هم می توانید از اینجا دیدن کنید. برای یافتن فرصت های شغلی که بطور مرتب در سایت بروزرسانی می شوند می توانید به بخش فرصت های خالی شغلی سایت در اینجا مراجعه نمایید.


راه دوم
شما همچنین می توانید برای کاریابی در سایت رسمی کارت آبی اروپا ثبت نام کنید. شما ابتدا در سایت یک پروفایل کاربری شغلی ایجاد می کنید و در آن رزومه شغلی خودتان را بروز می کنید. سپس شرکتهایی که در پی نیروهای کاری در سرتاسر اتحادیه اروپا (نه صرفا در آلمان) هستند با مراجعه به این سایت رزومه و پروفایل های شخصی تمامی افراد را بررسی می کنند و مناسب ترین افراد را با توجه به نیازهای تخصصی خودشان انتخاب می کنند. سپس مقدمات انجام مصاحبه شغلی بصورت آنلاین و از طریق اینترنت داده می شود و متقاضیان به کارفرمایان مربوطه متصل می شوند. در صورتی که مصاحبه شغلی موفقیت آمیز باشد، کارفرما پیشنهاد کاری یا پیشنهاد کاری مشروط را به متقاضی کار ارسال می کند و در نهایت متقاضی کار می تواند با ارائه این پیشنهاد کاری و ارائه مدرک تحصیلی ارزشیابی شده و سایر مدارک تکمیلی از جمله عکس و کپی گذرنامه و غیره برای دریافت کارت آبی اقدامات لازم را انجام دهد.
شما همچنین می توانید در سایت مذکور مدارک تحصیلی خودتان را نیز با پرداخت هزینه ای مورد ارزشیابی در سرتاسر اتحادیه اروپا قرار دهید و در صورتی که ارزشیابی با موفقیت انجام نشود حتی می توانید هزینه پرداختی خود را پس بگیرید. خوبی دیگر این سایت هم این است که برای ارزشیابی مدرک تان تنها اسکن مدرک کافیست و نیازی به ترجمه رسمی نمرات و ریزنمرات هم ندارید. تنها مشکلی که این سایت ممکن است بویژه برای دوستان داخل ایران داشته باشد این است که پرداخت هزینه ارزشیابی مدرک تنها از طریق کارت اعتباری و بصورت آنلاین قابل انجام است.


راه سوم
اما اگر علاقمند هستید که خودتان هم دست به کار شوید و منتظر نمانید، یکی دیگر از راههای اینترنتی اقدام برای کاریابی در آلمان از طریق سایت کاریابی http://www.xing.de است. این سایت به زبان آلمانی است اما شما کماکان می توانید از مترجم همزمان گوگل یا مرورگر گوگل کروم برای ترجمه سایت به زبان انگلیسی استفاده کنید.


راه چهارم
راه دیگر اقدام از طریق سایت شرکتهای موردنظرتان در آلمان برای جستجوی کار است. اگر دانش آموخته رشته های مهندسی هستید می توانید در سایت http://www.ingenieurkarriere.de نیز به دنبال کارهای تخصصی و فنی بگردید. 

مرحله سوم: اقدام برای کارت آبی آلمان

پس از آنکه مدرک تحصیلی تان را ارزشیابی نمودید و پیشنهاد کاری با شرایط ذکر شده را هم دریافت نمودید، نوبت به اقدام جهت دریافت کارت آبی آلمان می رسد. اگر شما در وطن تان هستید این کار را می توانید از طریق سفارت آلمان در کشور محل زندگی خودتان انجام دهید. پس از ارائه تمامی مدارک موردنیاز به سفارت آلمان در تهران معمولا ۳ ماه طول می کشد تا پاسخ نهایی و نهایتا کارت آبی شما صادر شود.
اگر هم در اروپا یا آمریکا و یا سایر نقاط دنیا هستید، می توانید تمامی مراحل را بصورت آنلاین و از طریق سایت کارت آبی انجام دهید و پس از دریافت پیشنهاد کاری و تاییدیه ارزشیابی مدرک تحصیلی تان، از طریق سفارت آلمان در کشور محل زندگی خودتان اقدام نمایید.
براساس قوانین آلمان، هرکس بخواهد به همسر خارجی خود در این کشور بپیوندد، باید امتحان زبان بدهد. دیوان‌ عالی اروپا به این روش اعتراض کرده است و اکنون آلمان درنظر دارد “شرایط ویژه” را اجرا کند. 

مدارک لازم جهت اخذ پذيرش تحصيلی در آلمان

مدارک زير با توجه به شرايط متقاضيان دسته بندی شده و نيازی نيست که همه متقاضيان کليه مدارک را جهت اخذ پذيرش داشته باشند:


1- ترجمه مدرک ديپلم و ريز نمرات آن
2- ترجمه مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن
3- ترجمه مدرک ليسانس و ريز نمرات آن
4- ترجمه مدرک فوق ليسانس و ريز نمرات آن
5- کپی پاسپورت
6- کپی شناسنامه
7- 12 قطعه عکس رنگی 4*6
8- گواهی زبان آلمانی ( در صورت موجود بودن )
9- مدرک Toefl 550 يا IELTS 6.5 ( در صورت موجود بودن)
10- کارنامه قبولي در کنکور سراسری
لازم به ذکر است که ترجمه مدارک تحصيلی بايد به تائيد سفارت آلمان برسد. مدارک ابتدا بايد به تاييد وزارت امور خارجه برسد تا سفارت آلمان آنها را نيز تاييد نمايد.
به جز مدارک مذکور در موارد خاص ممکن است سفارت از شما درخواست ارائه مدارک ديگری نمايد که اين مدارک برای بررسی درخواست شما الزامی است. لازم به ذکر است که هيچ نوع ويزايي در آلمان تبديل به ويزای تحصيلی نمی شود يعنی اگر شخصی با رواديد توريستی وارد خاک آلمان شد نمی تواند درخواست ادامه تحصيل و تبديل ويزای توريستی به تحصيلی نمايد.

 سطح حقوق و درآمدها در آلمان

با توجه به اینکه با چه مدرک تحصیلی، سوابق کاری مرتبط یا غیرمرتبط و اینکه در چه شرکت یا سازمانی با چه مدت مشغول بکار می شوید یا هستید و همچنین بسته به شهر محل زندگی تان در آلمان، سطح درآمد و حقوق تان می تواند بسیار متغیر باشد اما بطور متوسط سطح درآمد متوسط سالانه برای مشاغل تخصصی و مشاغلی که مستقیما در ارتباط با مدرک تحصیلی تان است می تواند از ۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ یورو در سال (درآمدناخالص پیش از کسورات) باشد. 

Tags:
مشاوره رایگان