امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 راه های اخذ اقامت بلژیک

 

 

زندگی در بلژیک ، اقامت خانوادگی ، امنیت اجتماعی ، شهروندی و پرداخت مالیات برای یک شهروند غیر اتحادیه اروپا!
بلژیک کشوری جذاب برای شهروندان غیر اروپایی که مایل به ایجاد کسب و کار خود در اتحادیه اروپا هستند، بلژیک با داشتن زیرساخت های عالی و کیفیت بالای زندگی برای افراد حرفه ای که می دانند چگونه کار کنند و حرفه خاصی دارند بسیار مناسب است، دریافت شهروندی بلژیک بطور خاص نیاز به اقامت در این کشور برای مدت خاصی دارد، شهروندان غیر اتحادیه اروپا جهت دریافت اقامت باید به مقامات بلژیکی ثابت کنند که منابع مالی کافی برای این منظور دارند، روند دریافت اقامت بلژیک به این صورت است که در ابتدا اقامت یک ساله و پس از چند بار تمدید، اقامت پنج ساله دریافت می کنید ، این امر در نهایت منجر به دریافت اقامت دائم این کشور می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 افزایش 40 درصدی قیمت آپارتمان در کشور اتریش

 

 طی 5 سال گذشته قیمت خرید آپارتمان در کشور اتریش 39.8% افزایش یافته است و این روند رو به افزایش ، ادامه دارد.قیمت خرید آپارتمان های قدیمی به نسبت ساختمان های نوساز در این کشور بسیار مناسب تر و ارزانتر است و این در حالیست که روند افزایش قیمت در این بخش سریعتر از ساختمان های نوساز می باشد،