× franchisor.ir

 

ویزای توریستی قبرس

ویزای توریستی قبرس، به متقاضیانی داده خواهد شد که به قصد بازدید و تفریح، می‌خواهند به این کشور سفر کنند. ویزای توریستی، اجازه‌ی کار یا اقامت طولانی‌‌مدت را به فرد نمی‌دهد و تنها به صورت ویزای یک ماهه صادر خواهد شد.
در صورت تقاضای ویزای توریستی، مصاحبه انجام خواهد شد و حضور متقاضی الزامی است. وقت مصاحبه به صورت تلفنی داده نخواهد شد و شخص درخواست‌کننده‌ی ویزا، باید برای دریافت وقت ملاقات به‌صورت حضوری به سفارت جمهوری قبرس مراجعه نماید.

اولین مرحله برای درخواست روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید است؛ جهت درخواست ویزای قبرس، فرم مربوطه را باید حضوراً از ساختمان اداری سفارت جمهوری قبرس دریافت نمایید.
توجه‌: چنانچه خانوادگی سفر می‌کنید، برای هر کدام از اعضا باید فرم جداگانه‌ای پر کنید.
فرم تقاضای روادید در دو نسخه باید تکمیل شود.

زورق کارگزار ویزای شنگن نیست؛ مطمئن‎ترین و کم‎هزینه‎ترین راه این است که مسافر شخصا برای ویزای شنگن اقدام کند.

 

ملاحظات

1. مدارک فارسی می بایست توسط مترجم مورد تایید دادگستری به زبان انگلیسی ترجمه گردد. به علاوه، کلیه مدارک و اسناد رسمی صادره توسط ادارات دولتی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران، می بایست توسط وزارت امور خارجه ایران تایید گردد.
2. در هنگام ارائه نسخه کپی مدارک به سفارت، متقاضیان می بایست اصل مدارک را به همراه داشته باشند.
3. بخش کنسولی این حق را دارد که از متقاضی برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل آورد.
4. در صورت مسافرت اطفال همراه با خانواده در طول سال تحصیلی، ارائه گواهی تحصیلی از مدرسه موبوطه به سفارت الزامی می باشد.
5. در صورت اشتغال به تحصیل متقاضی در دانشگاه، ارائه گواهی تحصیلی از دانشگاه مربوطه به سفارت الزامی می باشد.
6. متقاضیان باید در نظر داشته باشند که زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده هفت ( 7 ) روز کاری می باشد، بنابراین، مدارک می بایست به مدت کافی پیش از موعد سفر به قبرس به سفارت ارائه شود.
7. متقاضیان باید در نظر داشته باشند که تحویل پرونده به همراه مدارک مذکور تضمین کننده صدور ویزا برای ورود به قبرس نخواهد بود.
8. متقاضیان باید در نظر داشته باشند که مقامات پلیس مهاجرت در مرزهای ورودی قبرس مجازند از ورود آنان به کشور قبرس ممانعت به عمل آورند.

مدارک مورد نیاز جهت انواع ویزا به تفکیک به پیوست می باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای ورود به قبرس از طریق ویزای توریستی

1. گذرنامه متقاضی با حداقل شش ماه اعتباراز تاریخ پرواز به قبرس.
2. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت وجود.
5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
6. گواهی اشتغال به کار متقاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی (دارالترجمه)آن.
7. تاییدیه رزرو اقامت در هتل در قبرس.
8. گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی(با حداقل موجودی هفتاد میلیون ریال برای یک نفر) در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن (در صورت اقامت دائم متقاضی در خارج از ایران، اظهار نامه امضاء شده می بایست ارائه داده شود).
9. بلیط رفت و برگشت ( دو طرفه ) به نام متقاضی.

بررسی مدارک حداقل یک هفته طول می‌کشد و هزینه‌ی بررسی و صدور ویزا حدود صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود و ممکن است بر حسب فصل سفر یا هر مورد دیگر، صدور ویزا چند هفته‌ای بیشتر نیز زمان بخواهد ولی عموماً بعد از یک ماه مشخص می‌شود که متقاضی واجد دریافت ویزا هست و یا خیر.


مدارک مورد نیاز برای ویزای ورود به قبرس جهت وقت ملاقات یک سفارت خارجی در نیکوزیا

1. گذرنامه متقاضی با حداقل شش ماه اعتباراز تاریخ پرواز به قبرس.
2. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت وجود.
5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
6. گواهی اشتغال به کار متقاضی با ذکر تاریخ مرخصی از کار به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
7. در صورت دانشجو بودن متقاضی، ارائه نامه از موسسه آموزشی مربوطه با ذکر اجازه غیبت از موسسه به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی با ترجمه انگلیسی آن.
8. تاییدیه رزرو اقامت در هتل در قبرس.
9. ارائه مدرکی مبنی بر اینکه متقاضی وقت ملاقات از یک سقارت خارجی در نیکوزیا در اختیار دارد. نامه رسمی از سفارت مربوطه و با ارائه نامه الکترونیکی از وبسایت سفارت با ذکر تاریخ ملاقات.
10. چنانچه متقاضی جهت تحصیل در کشوری دیگر برای امور ویزا مسافرت می نماید، نامه پذیرش از موسسه آموزشی در آن کشور، از طرف مقامات مهاجرت آن کشور خارجی، به همراه سایر مدارک مربوطه می بایست به سفارت ارائه گردد.
11. بلیط رفت و برگشت ( دو طرفه ) به نام متقاضی.مدارک مورد نیاز برای ویزای ورود به قبرس جهت خرید ملک

1. گذرنامه متقاضی با حداقل شش ماه اعتباراز تاریخ پرواز به قبرس.
2. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت وجود.
5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
6. گواهی اشتغال به کار و میزان درآمد متقاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
7. دعوتنامه از طرف یک آژانس املاک یا شرکت ساختمانی ثبت شده در قبرس برای متقاضی.
8. فرم اظهارنامه پذیرش مسئولیت برای میزبانی اتباع بیگانه در قبرس تهیه شده توسط آژانس املاک یا شرکت ساختمانی.
9. گواهی تایید شده موجودی حساب بانکی و یا مدرکی دال بر دارایی یک حساب بانکی به نام متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
10. کپی تایید شده سند مالکیت متقاضی در ایران.
11. تاییدیه رزرو اقامت در هتل در قبرس.
12. بلیط رفت و برگشت ( دو طرفه ) به نام متقاضی.مدارک مورد نیاز ویزای ورود به قبرس جهت انجام امور کاری و یا شرکت در کنفرانس

1. گذرنامه متقاضی با حداقل شش ماه اعتباراز تاریخ پرواز به قبرس.
2. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت وجود.
5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
6. گواهی اشتغال به کار متقاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
7. تاییدیه رزرو اقامت در هتل در قبرس.
8. گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
9. بلیط رفت و برگشت ( دو طرفه ) به نام متقاضی.
(الف) جهت امور کاری:
1. دعوتنامه از یک شرکت قبرسی.
(ب) جهت شرکت در کنفرانس:
10. دعوتنامه از طرف سازمان یا نهاد برگزار کننده کنفرانس در قبرس به نام متقاضی.
1. نامه از سازمان یا نهاد ایرانی مبنی بر شرکت متقاضی در کنفرانس در قبرس.مدارک مورد نیاز برای ویزای ورود به قبرس برای بازدید از اقوام و آشنایان

1. گذرنامه متقاضی با حداقل شش ماه اعتباراز تاریخ پرواز به قبرس.
2. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
3. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
4. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت وجود.
5. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل.
6. گواهی اشتغال به کار متقاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
7. دعوت نامه از طرف شخص دعوت کننده در قبرس.
8. فرم تعهدنامه پذیرش مسئولیت مهمان خارجی در قبرس از طرف شخص دعوت کننده.
9. گارانتی بانکی از شخص دعوت کننده در قبرس.
10. گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
11. بلیط رفت و برگشت ( دو طرفه ) به نام متقاضی.مدارک مورد نیاز برای ورود به قبرس از طریق ویزای دانشجویی

1. گذرنامه متقاضی که می بایست برای مدتی برابر با طول دوره تحصیل و یا حداقل به مدت دو سال اعتبار داشته باشد. ضمننا، گذرنامه می بایست همان گذرنامه ای باشد که متقاضی به منظور ثبت نام در یک موسسه آموزشی، به اداره ثبت و دپارتمان مهاجرت در نیکوزیا ارائه می نماید.
2. کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
3. دو قطعه عکس جدید متقاضی ( 4 x 6 ) رنگی و بدون رتوش.
4. کپی از تمام مدارک تحصیلی یه همراه اصل آن.
5. گواهی آزمایشات پزشکی برای هپاتیت بی و سی، اچ آی وی، سیفیلیس و عکس قفسه سینه. نتیجه آزمایشات پزشکی به مدت چهار ماه اعتبار خواهد داشت.
6. نامه پذیرش از یک موسسه آموزش عالی در قبرس به منظور ثبت نام در دوره، شامل توضیح درباره آن دوره تحصیلی و مدت زمان آن دوره.
7. گواهی موجودی حساب بانکی تایید شده در ایران مبنی بر توانایی مالی متقاضی جهت پرداخت هزینه های ثبت نام، اقامت و زندگی در قبرس و هزینه بازگشت به ایران و یا بورسیه تایید شده توسط موسسه اعطا کننده.
8. گواهی بانکی در ایران و رسید پرداخت از طرف موسسه آموزشی مربوطه مبنی بر پرداخت هزینه های مربوطه جهت ثبت نام از طرف متقاضی.
9. بلیط هواپیما به مقصد قبرس به نام متقاضی.

 

 

موسسه حقوقی و بین المللی سام نماینده هلدینگ اینوید

بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی در ایران

 

**جهت مشاوره حضوری با کارشناسان ما با شماره  86087195 - 86087214 ازساعت 9 الی 18 در تماس باشید. **

 

Tags:
مشاوره رایگان